KLOTTERSANERING

Centric AB arbetar med klottersanering i Östergötland (Linköping & Norrköping) samt i Södertälje, Nyköping och Göteborg med omnejd. Har du en fasad eller ett annat objekt som behöver klottersaneras?

KONTAKTA OSS
“KLOTTER FÖDER KLOTTER”

Minska kostnaderna med klotterskydd

Erfarenhetsmässigt vet vi att ”klotter föder klotter”. En nerklottrad fasad, gångtunnel eller annat objekt som inte rengörs från klotter, blir oftast snart helt nedklottrad. I förlängningen utsätts ofta dessa objekt för ren vandalism och skadegörelse med mycket stora kostnader som följd. Klotter som sitter kvar länge är också svårare att ta bort. Därför bör man klottersanera snarast möjligt.

Det finns också effektiva behandlingar som gör att ytan blir klotterskyddad. Då blir det mycket enklare att ta bort klottret, eftersom det inte fastnar lika hårt på underlaget.

LÄS MER OM KLOTTERSKYDD
EFFEKTIV KLOTTERSANERING

Kostnadseffektiva metoder med bibehållen kvalitet.

Med hjälp av våra  självförsörjande mobila enheter (lastbilar med vattentankar) kan vi åka ut på ett uppdrag och utföra klottersanering under en hel dag – utan extern tillgång på vatten. Lastbilarna är utrustade med högtryck och ångverk. Då vi använder kemikalier vid klottersanering är vi mycket noga med att dessa är miljö- och hälsoanpassade (Vi följer Vägverkets krav: “Bro norm”). Med dessa hjälpmedel kan vi utföra klottersaneringar åt våra kunder på ett mycket billigt, effektivt och högkvalitativt sätt.

Klottrarnas metoder, organisation och utrustning förändras hela tiden och det gäller att hänga med. Vi har, med hjälp av bl.a. våra leverantörer, hela tiden koll på den “utvecklingen” och anpassar vår organisation och utrustning för att snabbt möta alla förändringar som uppstår.

MILJÖVÄNLIG KLOTTERSANERING SOM BITER

Då vi hela tiden arbetar enligt principen “minsta möjliga miljöpåverkan” så använder vi alltid så miljöanpassade metoder som möjligt. Här har vi möjlighet att använda speciella framtagna pigmentabsorbanter som vi lägger ut där vi arbetar med klottersanering. Dessa suger upp pigmenten i färgen som vi tar bort, men inte vattnet! På så vis kan vi klottersanera på ett miljövänligt, men också effektivt sätt!

VÅRA ÖPPETTIDER

MÅNDAG - FREDAG

07:00 ~ 16.00

LÖRDAG - SÖNDAG

Stängt

KONTAKT

VI ERBJUDER BRAND- OCH FUKTSANERING

Centric AB utför olika slags saneringar: Fuktsanering, brandsanering och mögelsanering enligt riktlinjer. Kontakta oss för säker sanering!